Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja


Facebook0Google+0Twitter0Email

A TÁMOP-1.1.1-09/1 és TÁMOP-1.1.1-09/2 jelű, „Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja” című kiírásokra a pályázatok a mai naptól a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig ismét benyújthatóak.

Pályázók köre:

Jelen pályázati kiírás keretében támogatás a munkaadónak minősülő azon szervezet vagy vállalkozás részére nyújtható, amely a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektbe bevont, megváltozott munkaképességű munkavállalót foglalkoztat, illetve ezen projekt keretében a bevont személy önfoglalkoztatóvá válik.A TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektben az illetékes Munkaügyi Központtal együttműködési megállapodással rendelkezőmunkáltató. A pályázaton kizárólag önálló gazdálkodó jogkörrel rendelkező szervezetek pályázhatnak. Jelen kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak.

Támogatott tevékenység:

a) A termelő, szolgáltató létesítményeknek a megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásával összefüggő átalakítása,  akadálymentesítése.

b) A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásához szükséges eszközök, berendezések beszerzése és átalakítása. Technológiai fejlesztést eredményező beruházások, az alábbiak szerint történhetnek: – új eszköz beszerzése, vagy – olyan használt eszköz beszerzése, amely esetében a pályázó igazolni tudja, hogy a használt eszköz 3 évnél nem régebbi (azaz az eszköz gyártási éve nem lehet korábbi, mint a beszerzés időpontját megelőző harmadik év) és az adott eszköz megvásárlásához EU vagy hazai támogatást nem vettek igénybe.

c) A megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása érdekében a munkahely és a munkaeszközök korszerűsítése. A pályázat keretében több támogatható tevékenységre is lehet pályázni. A pályázaton egy pályázó a pályázati kiírás teljes időtartama alatt legfeljebb 25.000.000,- Ft-os támogatásban részesülhet, függetlenül a foglalkoztatott, vagy foglalkoztatni kívánt, a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektbe bevont személyek, illetve benyújtott pályázatok számától. Egy, a TÁMOP-1.1.1-08/1-2008-0001 azonosító számú kiemelt projektbe bevont személy foglalkoztatásához kapcsolódóan csak egy pályázat nyújtható be.

Pályázat beadásának határideje: 2011.07.31.

Kapcsolódó dokumentumok

Facebook0Google+0Twitter0Email


2010, október 9, szombat
Témakör: Pályázat alapítványoknak, Pályázat vállalkozásoknak, szövetkezetek



Hasonló pályázatok:



Ezt a pályázatot így is keresték:


  • lpzf@cqsz gov cn loc:HU
  • ahzf@ah165 net loc:HU
  • tanya@wellboat cl loc:HU


A hozzászólási lehetőség ideiglenesen lezárva.